...

Becsengettek!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. 09. 05.


A tanévkezdés fokozott veszélyeket rejthet a gyermekek számára, ezért a rendőrség ilyenkor kiemelt figyelmet fordít az iskolák környékére.

A tanévkezdés fokozott veszélyeket rejthet a gyermekek számára, ezért a rendőrség ilyenkor kiemelt figyelmet fordít az iskolák környékére.


Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. A nyári vakáció után egyszerre, tömegesen jelennek meg a mindennapok közlekedésében, még él bennük a nyári, felszabadult állapot, ez csökkentheti az életkoruknál fogva egyébként is alacsony szintű veszélyérzetüket. Ezért szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek az elmúlt hónapoktól jelentősen eltérő szeptemberi közúti forgalomra, az őszi időszakkal járó speciális kockázatokra.


A rendőrség évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek védelmét. Az idei tanévben is folytatódik Az iskola rendőre program, amelynek célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető tényezők feltárása, megszüntetése. A helyi rendőri szervek a tanév megkezdése előtt valamennyi frekventált helyen lévő oktatási intézmény közvetlen környezetének közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetét áttekintették és elemezték.


Szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, kiemelt rendőri jelenlétet biztosít. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és a gyermekülés használatára.


A tanév során az iskolarendőr rendszeres kapcsolatot tart a tanintézmény vezetőségével, a diákokkal. Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton teszik közzé. A 2023/2024. tanévben közel 2900 oktatási intézményben teljesít majd szolgálatot, több mint 2000 iskolarendőr.


A rendőrség több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az iskolai bűnmegelőzési oktatás területén. A DADA program az általános iskolákban, az ELLEN-SZER a középiskolákban van jelen, a bűnmegelőzési tanácsadók állandó jelleggel tevékenykednek a középiskolákban. Az iskolai programok összes területén kiemelt hangsúlyt kap a prevenciós tevékenység.


A tanévkezdés az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) részéről is kiemelt figyelmet kap, hiszen a gyermekek biztonsága elsődleges érték. Az ilyenkor szokásos kampány során a polgárőrök önállóan és a rendőrség állományával is szoros együttműködésben vannak jelen az iskolák és az óvodák környékén, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában segédkezve. A polgárőr egyesületek alapfeladatához tartozik a helyi közrend és közbiztonság védelme, amelynek keretén belül közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot látnak el, és a tanévkezdés időszakában a bölcsődék, az óvodák, valamint az általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet ellátva segítik a gyermekek biztonságos átkelését a közutakon, adott esetben a biztonságos utazásukat az iskolába és onnan haza.


forrás: www.police.hu


Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Alosztálya

További hírek...