...

Pályázati hirdetmény nyugdíjasházban lévő önkormányzati bérlakásra

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. 02. 01.


A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 29.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 31/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete alapján.


Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. 1. 9.


A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 29.


Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó


A licitálás időpontja: 2024. március 05. (kedd) 09.00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. tárgyaló


A bérlemény leírása: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. 9.

elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész 

alapterülete: 37 m²

szobaszáma: 1 + 1 félszoba

komfortfokozata: összkomfortos

állapota: helyreállított

bérleti díja:

bérlakást leadó pályázó esetén 27.158,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség

adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni


A lakás megtekinthető: 2024.02.15. 11.00-11.30-ig


A pályázaton való részvétel feltételei:

1./ Személyi feltételek

Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/

- Nagykanizsán állandó lakos/ok/

- öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/

- önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes

- a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni

- a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja


2./ Egyéb feltételek

Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/

- a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,

- legalább komfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és

a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,

b) amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalma állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.

- városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.


Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:

- a pályázó/k/ személyi adatait

- a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát

- a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát

- saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.


A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.


A licitálás szabályai:

A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.


A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. 9. 2.700.000.-Ft

A licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik.


A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.


Balogh László polgármester

 

További hírek...